Amserv Auto ümberkujundamine

Ettevõtted peavad ajaga kaasas käima ja olema valmis viima ellu muudatusi nii juriidilises ülesehituses kui igapäevases töökorralduses.

Viimase 2 aasta jooksul on Amserv Grupp viinud läbi samme, mille eesmärgiks on olnud juhtimisstruktuuri lihtsustamine ja läbipaistvuse suurendamine. Viimaseks sammuks selles protsessis oli Amserv Auto ümberkujundamine aktsiaseltsist osaühinguks. Ettevõtte igapäevategevuses ja kliendisuhetes see muudatusi kaasa ei too.


Oleme kindlad, et läbi muudatuste kujuneb Amserv ettevõtena tugevamaks ja ühtsemaks!