Kahjukäsitlus


 


Kahjukäsitlus ja kindlustusjuhtumid

Aitame Sind kindlustusjuhtumite korral ning ajame sinu eest kõik dokumendid ise korda.

 

Mida teha kui juhtus õnnetus?
Õnnetuse tekkimisel võta tarvitusele abinõud kahju suurenemise vältimiseks ja üldise ohutuse tagamiseks.
 

Helista Häirekeskusesse 112, kui:

  • õnnetuses on keegi viga saanud. Kui Sa oskad ja on võimalik, anna kannatanutele esmaabi;
  • õnnetuses osalenud inimesed ei ole süüdlase osas ühel meelel;
  • kahjustatud vara omanik ei ole teada, näiteks oled otsa sõitnud liiklusmärgile, aiale või parklas teisele sõidukile;
  • kahju tekitaja on õnnetuspaigalt lahkunud;
  • õnnetus tekkis loomale otsasõitmisel või selle vältimisel.

Vajalike dokumentide täitmine liiklusõnnetuse korral
Kui liiklusõnnetuses inimesi viga ei ole saanud ja osalised on ühel meelel selles osas, kes õnnetuse põhjustas, tuleb kohapeal õnnetus fikseerida ning osaliste poolt allkirjastada. Kõige mugavam on seda teha, täites avalduse „Teade liiklusõnnetusest​" (ankeet välja printimiseks).

Kui sellist füüsilist avaldust käepärast ei ole, siis tuleks täita elektrooniline avaldus „Teata liiklusõnnetusest" (elektrooniline ankeet).

Kui kumbagi eelmanitud võimalust kuidagi rakendada ei ole võimalik, siis jäädvusta õnnetuspaik koos ütlustega nutitelefoniga või kirjutada paberile:

  • juhtumi kirjeldus koos skeemiga
  • juhtide ja sõidukite andmed
  • kindlustusseltside nimed
  • kinnitus, et mõlemad juhid on kirjapanduga nõus

Pärast õnnetuse fikseerimist ning dokumendi allkirjastamist võib sõidukitega sündmuskohalt lahkuda. Enne sõidu alustamist veendu, et sõidukiga liiklemine on ohutu.

Kui vajad puksiirteenuse abi, siis helista Eurocare autoabi numbril 800 44 11

Nõustame Sind telefonitsi ja vajadusel pukseerime Sinu auto lähimasse Toyota esindusse. Kehtiva tehasegarantiiga on pukseerimine tasuta.

 

Mida teha liiklusõnnetuse või kaskokahju korral?

Kui Sinu autoga peaks juhtuma õnnetus, võtame kogu asjaajamise kindlustusfirmadega enda peale. Liiklusõnnetuse või muu kindlustusjuhtumi toimumise korral pöördu kahju registreerimiseks meie esindusse.

Kahjukäsitlemiseks vajalikud dokumendid

 Sõiduki registreerimistunnistus
 Õnnetuse hetkel roolis olnud juhi juhtimisõigust tõendav dokument (juhiluba, pass, ID kaart)
 Volituse alusel sõiduki kasutaja volikiri
Akindlustuspoliis või kindlustusseltsi andmed, kus on sõlmitud kehtiv poliis
 Muud dokumendid, mis võivad juhtumiga seotud olla.

Liikluskahju käsitlemiseks vajalikud dokumendid

 Täidetud blankett: „Teade liiklusõnnetusest“.
Sõiduki registreerimistunnistus
 Õnnetuse hetkel roolis olnud juhi juhtimisõigust tõendav dokument (juhiluba, pass, ID kaart)
Volikiri, kui kasutad sõidukit volitusega
Liikluskindlustuse poliis
 Muud dokumendid, mis võivad juhtumiga seotud olla.


Liiklusõnnetuse menetlemise korda reguleerib Vabariigi Valitsuse määrus nr 68.