WLTP - uus katsemeetod

Uus katsemeetod kütusekulu ja heitkoguste määramiseks

Tutvustame kergsõidukite ülemaailmset ühtlustatud katsemenetlust.
Alates 1980. aastatest on Euroopa uute autode heitkoguste ja kütusekulu katseid tehtud Euroopa sõidutsükli (NEDC) järgi. 1. septembril 2017 võeti kasutusele uus katse, kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus (WLTP), mis annab nii autode ostjatele kui ka omanikele reaalsema ülevaate auto sõiduomadustest.

 

Üleminek süsteemilt NEDC süsteemile WLTP

Kuna sõidutehnoloogiat on täiustatud ja sõidutingimused on muutunud, on aeg peaaegu 40 aastat vana sõidutsükli test NEDC välja vahetada. Selleks, et saaksid auto kütusekulu ja heitkoguseid arvutada ning võrrelda täpsemalt, on uues WLTP katses kasutusele võetud reaalsemad katsetingimused, et laborimõõtmised kajastaksid paremini auto sõiduomadusi teel olles.

Katsetsükkel

Dünaamilised katsed, mis kajastavad paremini tegelikke sõiduolusid

Tsükli kestus

Katse kestab 30 minutit ehk varasemast 10 minutit kauem

Tsükli vahemaa

23,25 kilomeetrit ehk üle kahe korra pikem kui vana vahemaa

Sõiduetapid

Rohkem dünaamilisi etappe: 52% linnas ja 48% maanteel

Keskmine ja suurim kiirus

Keskmine kiirus on 46,5 km/h (suurenemine 12,5 km/h võrra), tippkiirus on tõusnud 131‚km/h-ni

Lisavarustus

Arvesse võetakse täiendavaid sõiduki lisatarvikuid (mis mõjutavad CO₂ heitkoguseid ja kütusekulu)

Käiguvahetus

Igal sõidukil on erinevad käiguvahetuspunktid

Katse­­temperatuurid

Mõõtmisi tehakse nüüd 23 °C juures (CO₂ väärtused on korrigeeritud 14 °C juurde) võrreldes varasema 20–30 °C‑ga

 

Suurem selgus

Alates 2017. aasta septembrist peavad kõik uued autod hakkama vastama WLTP katseprotseduurile (kerged tarbesõidukid järgnesid aasta hiljem). Toyota esimene WLTP alusel sertifitseeritud mudel oli Prius, millele anti sertifikaat 2017. aasta neljandas kvartalis.

Toyotal on hea meel, et kasutusele võeti WLTP, mis võimaldab meie klientidel arvutada kütusekulu ja heitkoguseid veelgi täpsemalt. Puhaste transpordilahenduste eestvedajana oleme aastakümneid uurinud, kuidas valmistada keskkonnasäästlikumaid sõidukeid. Uurimistöö tulemuseks on sellised tehnoloogiad nagu meie hübriid, mis on tõestanud oma väärtust kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel ja mis aitavad meil liikuda väikese süsinikusisaldusega ühiskonna poole.


Igapäevased katsed, reaalsed tulemused

Uued WLTP katsed tagavad, et laborimõõtmised kajastavad nüüd paremini olukordi, mida koged igapäevaelus. See tähendab, et uute autode juures olevad kütusekulu ja heitkoguste väärtused vastavad palju täpsemalt sellele, mille saavutad tegelikult.

 

Sul on veel küsimusi?

Kas mu auto tegelik kütusekulu muutub?
Ei, Sinu auto tegelik kütusekulu jääb samaks, kuid võib juhtuda, et see saab suuremad ametlikud CO₂ ja kütusekulu väärtused, sest WLTP katsetsükkel on rangem ja lähedasem tegelikele väärtustele.

Kas WLTP kütusekulu ja CO₂ väärtused kajastavad seda, mida võin tegelikult oodata?
Samamoodi nagu NEDC on ka WLTP laboratoorne katse. Kuna sõidustiilid ja tingimused on erinevad, võivad esineda mõned erinevused ametlike väärtuste ja tarbija saavutatavate väärtuste vahel.

Kas WLTP katse mõõdab ka teiste saasteainete taset õhus?
Jah, WLTP võimaldab mõõta ka selliseid aineid nagu süsinikmonooksiid (CO), süsivesinikud (HC) ja lämmastikoksiidid (NOx) ning tahked osakesed (PM/PN).