Toyota ja keskkond

 

Keskkonnasäästlikkus

Meie keskkonnamissiooni olemus

Kestlikkus on kogu meie tegevuse keskmes. Me keskendume üha paremate autode loomisele, mis aitavad inimestel elada puhtamat, ohutumat, rahulikumat ja rohkemate ühendusvõimalustega elu. Ummikute ja saaste oluliseks vähendamiseks püüame välja töötada tulevasi liikumislahendusi, mis ühendavad inimesi, sõidukeid ja linna. Soovime juhtida ettevõtet, mis on tulus, jätkusuutlik ja suurepärane töökoht.

 

Kestlikkus on Toyota äritegevuse alus, nagu on väljendatud meie 2011. aasta tegevuskavas „Toyota Global Vision“ (ENG) . Meie eesmärk on pakkuda tooteid ja teenuseid, mis austavad planeeti ja rikastavad inimeste elu kogukondades, kus me tegutseme. 2015. aastal tegime teatavaks Toyota 2050. aasta keskkonnaväljakutse, et liikuda ühiskonna suunas, kus inimesed, autod ja loodus saavad harmooniliselt koos eksisteerida. Seadsime kuus väljakutset nullkeskkonnamõjust kaugemale minemiseks, lootes saavutada koguni positiivset mõju.

Praegu seisab autotööstus silmitsi suuremate katsumustega kui kunagi varem. Kestlikkus on seega rohkem kui eales osa lahendusest. Kasvav saastatus linnades on toonud kaasa rangemad rahvusvahelised ja riiklikud eeskirjad, milles nõutakse, et autod peavad olema kogu olelusringi kestel keskkonnahoidlikumad. Samal ajal eeldavad ühiskond ja reguleerivad asutused, et autod oleksid ohutumad, paremate ühendusvõimalustega ja suutelised ümbritseva keskkonnaga suhtlema. Toyota naudib väljakutseid, kasutades neid võimalusena ettevõttet uuendada ja täiustada. 

Liikuvus kõigile

Meie kestlikkuse lähenemisviis on suunatud kõigile paremate liikumisvõimaluste loomisele. Soovime avada klientidele uusi võimalusi, muuta elu paremaks ja pakkuda uusi avastusi. Usume, et kui on olemas liikumisvabadus, on kõik võimalik. Meie kampaania ‘Start Your Impossible’ väljendab Toyota nägemust kaasavast liikuvusühiskonnast kõigile, kaasa arvatud eakatele ja piiratud võimetega inimestele. Liikuvus peaks olema kõigile kättesaadav.

Töötades Euroopas välja Toyota liikuvuse tegevuskava selliste uuenduslike toodete pakkumiseks, mis sobivad veelgi paremini muutuvate ühiskondlike vajadustega, ei lakka me kunagi keskendumast oma visioonile ega pikaajalistele eesmärkidele. Me toetame kestliku majanduskasvu ärimudelit, pühendudes samal ajal jätkuvalt piirkonnale.

Koostöö, suhtlus ja kogukond

Toyota Motor Europe’il on pikaajaline traditsioon toetada kohalikku tootmist, luua jõukust ja tööhõivet ning arendada oskusi meie kogukondades. Täna võime uhkusega öelda, et Euroopas oleme õiguspärane kohalik tegija, kellel on 20 000 töötajat, 9 tehast, teadus-, arendus- ja disainiüksused ning 29 müügi- ja turundusorganisatsiooni, mis hõlmavad 53 riiki. Kümnest Euroopas müüdud mudelist kaheksa on kohapeal toodetud.

Kuigi meil on nägemus ühiskonnast, tunnistame, et ühiskonnal on omakorda ootused meie suhtes. Et neile vastata ja neid ületada, kuulame ära kõik huvirühmad ja teeme koostööd nende vajaduste mõistmiseks. Me loome kestvaid partnerlussuhteid oma kogukondadega. Koostöös töötajate ja tarnijatega keskendume oma tegevuste ja tarneahela pidevale täiustamisele. Vastastikuse toetuse, avatud suhtluse ja parimate tavade jagamise teel tagame, et meie tarnijad on tipptasemel ja suudavad jääda konkurentsivõimeliseks.

Kestliku majanduskasvu kindel alus

Usume, et oma talentide potentsiaali rakendamine võimaldab meil jätkata kestlikku majanduskasvu ja anda oma panus Euroopa majandusse. Meie eesmärk on muuta kogukond ja ühiskond paremaks. Kogu oma tegevuses inimesi kesksele kohale seades püüame tõeliselt teoks teha kestlikku ühiskonda, kus inimesed ja loodus on harmoonias. 

Meie keskkonnalugu

Toyota jaoks on esmatähtis vähendada oma toodete ja tegevuste keskkonnamõju. Keskkonnahoidlik tehnoloogia on olnud aastakümneid meie innovatsiooni keskmes. Alates 1997. aastast, mil tõime turule esimese seeriatootmises oleva hübriidauto Prius, oleme vähendanud CO₂ heitkogust üle 100 miljoni tonni. Usume, et ülima ökoauto loomiseks ei ole üksainus lähenemisviis.

Seepärast töötame lisaks hübriidelektrilistele autodele välja pistikhübriid-elektriautosid, akutoitega elektriautosid ja vesinikkütuseelemendiga elektriautosid. Keskendume nullkeskkonnamõjule sõiduki olelusringi igal etapil. Me käsitleme sõidukeid nende kasutusea lõpus innovatiivselt, tagades selle, et peaaegu kõikide nende materjalide puhul vähendatakse jäätmeteket, neid korduvkasutatakse, võetakse ringlusse või taaskasutatakse.

Vaata lähemalt meie keskkonnalugu ning tutvu sellega, mida oleme teinud, mida teeme ja mida kavatseme teha selleks, et saavutada harmoonia inimeste, toodete ja planeedi vahel.

Tutvu meie keskkonnalooga

Placeholder image

Toyota keskkonnaväljakutse 2050

Meie tegevuse olemus muudab meid oluliselt sõltuvaks mitmetest väärtuslikest ressurssidest. Peame enda kohuseks neid säilitada ja hallata oma ökoloogilist jalajälge tulevaste põlvkondade huvides.

Soovime vähendada oma tegevuse keskkonnamõju, võimaluse korral nullini, töötades samal ajal välja meetmeid planeedi positiivseks mõjutamiseks, eesmärgiga saavutada kestlik ühiskond. Seepärast käivitas Toyota 2015. aasta oktoobris Toyota keskkonnaväljakutse 2050. Varasematele keskkonnaalgatustele tuginedes on see meie pikaajaliste keskkonnaeesmärkide alus.

Kuue väljakutsega, mis hõlmavad meie äritegevuse igat aspekti, vaatame autodest kaugemale. Pühendume lähiaastakümnetel uutele ja julgetele sammudele, et minna nullkeskkonnamõjust kaugemale positiivsete keskkonnaeeliste pakkumise suunas, näiteks olelusringi heitkogustele, meie tootmistehaste heitkogustele, veekulule ja paljule muule.

Tutvu Toyota keskkonnaväljakutsega 2050