Toyota vahe-eesmärgid 2030

Toyota keskkonnaväljakutse 2050 saavutamiseks kehtestati Toyota praeguse olukorra ja ühiskondlike suundumuste põhjal 2030. aasta vahe‑eesmärgid.

Väljakutse nr 1 vahe-eesmärk

Uute sõidukite CO₂ nullheide

Meie eesmärk 2030. aastaks on müüa kogu maailmas igal aastal üle 5,5 miljoni elektrifitseeritud sõiduki, sh üle ühe miljoni heitmevaba sõiduki (akutoite ja kütuseelemendiga elektrisõidukid).

Uute sõidukite puhul prognoositakse sõltuvalt turutingimustest vähemalt 35‑protsendilist ülemaailmse keskmise CO₂ heitkoguse vähenemist (g‑CO₂/km) võrreldes 2010. aasta tasemetega.

Väljakutse nr 2 vahe-eesmärk

Elutsükli CO₂ nullheide

Meie eesmärk 2030. aastaks on vähendada kogu sõiduki elutsükli CO₂ heitkogust vähemalt 25% võrreldes 2013. aasta tasemetega.

Väljakutse nr 3 vahe-eesmärk

Tehaste CO₂ nullheide

Meie eesmärk 2030. aastaks on vähendada ülemaailmsete tehaste CO₂ heitkogust 35% võrra võrreldes 2013. aasta tasemetega.

Väljakutse nr 4 vahe-eesmärk

Veekulu vähendamine ja optimeerimine

Meie eesmärk 2030. aastaks on rakendada veekulu vähendamise meetmeid neljas väljakutsele keskendunud tehases Põhja-Ameerikas, Aasias ja Lõuna-Aafrikas.

Samuti teeme veekvaliteedi seisukohast täielikud mõjuhindamised kõigis 22 Põhja-Ameerika, Aasia ja Euroopa tehases, kus kasutatud vesi lastakse jõgedesse.

Väljakutse nr 5 vahe-eesmärk

Ringlussevõtul põhineva ühiskonna ja süsteemide rajamise väljakutse

Meie eesmärk 2030. aastaks on lõpule viia akude kogumis- ja ringlussevõtusüsteemide rajamine kogu maailmas ning 30 romusõidukite käitlemise ja ringlussevõtu näidisrajatise loomine, mis ühinevad koostöö eesmärgil kohalike rajatistega.

Väljakutse nr 6 vahe-eesmärk

Loodusega harmoonias oleva tulevikuühiskonna rajamine

Meie eesmärk 2030. aastaks on 19 „loodusega harmoonias oleva tehase“ (12 Jaapanis ja 7 mujal maailmas) rajamine ning loodusega harmoonias olevate tegevuste rakendamine kõigis Toyota tegevuspiirkondades koostöös kohalike kogukondade ja ettevõtetega.

Lisaks osaleme jätkuvalt elurikkuse säilitamise tegevustes koostöös vabaühendustega ning jätkame nii ettevõttesiseseid kui ka -väliseid algatusi planeedi tuleviku eest vastutavate keskkonnateadlike inimeste üleskasvatamiseks.

Placeholder image