Test vormiiväljad

Testin kõiki välju

* vajalikud väljad