Soeta elektri - või vesinikauto 4000 € soodsamalt

Offer detail

Nullheitega sõidukite ostutoetus Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.


Toetust antakse eraisikutele uute, nii müügilepinguga omandatud kui ka liisingulepinguga kasutusse võetud täiselektriliste (sh vesiniku kütuse elemendiga) sõiduautode ja väikekaubikute (M1 ja N1 kategooria) ostmiseks, mille süsinikdioksiidi heitkogus on null grammi kilomeetri kohta (0 g/km). Sõiduk peab olema uus, alates 06.02.2023 ostetud ja kätte saadud.

1.Elektri- ja vesinikauto toetuse suurus on 4000 eurot. NB! Eraisikutele mõeldud toetussummast (5000 eurot) läheb maha tulumaks, seega on toetuse summa 4000 eurot.
2.Toetust on võimalik saada maksimaalselt 60 000 eurot (lisaks käibemaks) maksva M1 kategooria ja 80 000 eurot maksva N1 kategooria sõiduki ostmisel. Vesinikuautodele hinnapiiri pole.
3.Sõiduk ei või olla varasemalt registreeritud. Esmane registreerimine peab toimuma Transpordiameti registris toetuse saaja nimele (liisingu puhul vastutav kasutaja) ning toetust saab küsida kahe kuu jooksul alates sõiduki oma valdusesse saamisest. Taotlusi sai hakata esitama alates 27.02.2023.
4.Liisingu abil (vastutav kasutaja) soetatud auto toetus makstakse otse liisingrmale. Liisingu esmane sissemakse peab olema minimaalselt 4000 eurot ja lepingu kestvus vähemalt 4 aastat.
5.Sõiduk tuleb osta tunnustatud automüüjalt või tootjalt. Sõiduki maksimumkiirus peab olema suurem kui 60 km/h ja sellel peab olema vähemalt kaheaastane garantii või samaväärne läbisõidukilomeetrites väljendatud garantii.
6.Toetusega ostetud autot tuleb kasutada peamiselt Eestis.
7.Sõidukit tuleb kasutada neli aastat, varasemal loobumisel tuleb toetus proportsionaalselt tagasi maksta.
8.Toetuse saajal peab olema Eesti isikukood ja ei või olla maksuvõlglane ega karistatud osade karistusseadustiku paragrahvide alusel. Taotleja ei ole varem sama kulu hüvitamiseks riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või muudest välisabi vahenditest raha saanud. 9.Taotlusvoor kestab kuni raha jätkub. Eelarve jäägist teavitatakse KIKi kodulehel https://www.kik.ee/et

Täpsemad tingimused ja toetuse saaja kohustused nullheitega auto soetamisel: https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused/nullheitega-soidukite-ostutoetus
Küsi lisainfot Amservi müügiesindajalt!