WLTP

Süsteemilt NEDC süsteemile WLTP: mis muutub?

Kuna sõidutehnoloogiat on täiustatud ja sõidutingimused on muutunud, on aeg peaaegu 40 aastat vana sõidutsükli test NEDC välja vahetada. Selleks, et saaksid auto kütusekulu ja heitkoguseid arvutada ning võrrelda täpsemalt, on uues WLTP katses kasutusele võetud reaalsemad katsetingimused, et laborimõõtmised kajastaksid paremini auto sõiduomadusi teel olles.

 • Katsetsükkel

  Katsetsükkel

  Dünaamilised katsed, mis kajastavad paremini tegelikke sõiduolusid

 • Tsükli kestus

  Tsükli kestus

  Katse kestab 30 minutit ehk varasemast 10 minutit kauem

 • Tsükli vahemaa

  23,25 kilomeetrit ehk üle kahe korra pikem kui vana vahemaa

 • Sõiduetapid

  Sõiduetapid

  Rohkem dünaamilisi etappe: 52% linnas ja 48% maanteel

 • Keskmine suurim kiirus

  Keskmine ja suurim kiirus

  Keskmine kiirus on 46,5 km/h (suurenemine 12,5 km/h võrra), tippkiirus on tõusnud 131 km/h-ni

 • Lisavarustus

  Lisavarustus

  Arvesse võetakse täiendavaid sõiduki lisatarvikuid (mis mõjutavad CO2 heitkoguseid ja kütusekulu)

 • Käiguvahetus

  Käiguvahetus

  Igal sõidukil on erinevad käiguvahetuspunktid

 • Katsetemperatuurid

  Katsetemperatuurid

  Mõõtmisi tehakse nüüd 23 °C juures (CO2 väärtused on korrigeeritud 14 °C juurde) võrreldes varasema 20–30 °C-ga

Suurem selgus

Suurem selgus

„Hübriid on meie jõuseadmete programmi keskne element, mis aitab meil vähendada oma sõidukite CO2heitkoguseid 2050. aastaks 90% võrra võrreldes . aasta tasemega.”

Toyota Motor Europe’i president ja tegevjuht dr Johan van Zyl

Igapäevased katsed, reaalsed tulemused

Uued WLTP katsed tagavad, et laborimõõtmised kajastavad nüüd paremini olukordi, mida koged igapäevaelus. See tähendab, et uute autode juures olevad kütusekulu ja heitkoguste väärtused vastavad palju täpsemalt sellele, mille saavutad tegelikult.

Ajavahemikul september 2017 kuni september 2018 peavad kõik uued autod hakkama vastama WLTP katseprotseduurile (kerged tarbesõidukid järgnevad aasta hiljem). Toyota esimene WLTP alusel sertifitseeritud mudel oli Prius, millele anti sertifikaat 2017. aasta neljandas kvartalis. 

Toyotal on hea meel, et kasutusele võetakse WLTP, mis võimaldab meie klientidel arvutada kütusekulu ja heitkoguseid veelgi täpsemalt. Puhaste transpordilahenduste eestvedajana oleme aastakümneid uurinud, kuidas valmistada keskkonnasäästlikumaid sõidukeid. Uurimistöö tulemuseks on sellised tehnoloogiad nagu meie hübriid, mis on tõestanud oma väärtust kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel ja mis aitavad meil liikuda väikese süsinikusisaldusega ühiskonna poole.

Sul on veel küsimusi?

K. Kas mu auto tegelik kütusekulu muutub?
V. Ei, sinu auto tegelik kütusekulu jääb samaks, kuid võib juhtuda, et see saab suuremad ametlikud CO2 ja kütusekulu väärtused, sest WLTP katsetsükkel on rangem ja lähedasem tegelikele väärtustele.

K. Kas WLTP kütusekulu ja CO2 väärtused kajastavad seda, mida võin tegelikult oodata?
V. Samamoodi nagu NEDC on ka WLTP laboratoorne katse. Kuna sõidustiilid ja tingimused on erinevad, võivad esineda mõned erinevused ametlike väärtuste ja tarbija saavutatavate väärtuste vahel.

K. Miks on mu auto NEDC väärtus ootamatult suurenenud?
V. Üleminekuperioodil (kuni 2020. aasta lõpuni) lisatakse paralleelselt WLTP väärtustele ka NEDC väärtused. Kuna vana NEDC protseduuri ei saa enam kasutada, nõuavad eeskirjad, et WLTP CO2 väärtused teisendataks tagasi NEDCga samaväärseteks väärtusteks nn korrelatsioonitoimingu kaudu. Seda tehakse kas Euroopa Komisjoni väljatöötatud matkevahendi abil või füüsiliste korduskatsetuste kaudu, mille tulemusena võivad sinu auto NEDC CO2 väärtused olla varasemast suuremad, sest tegemist on NEDC uuendatud versiooniga, mis põhineb WLTP-l.

K. Kas WLTP katse mõõdab ka teiste saasteainete taset õhus?
V. Jah, WLTP võimaldab mõõta ka selliseid aineid nagu süsinikmonooksiid (CO), süsivesinikud (HC) ja lämmastikoksiidid (NOx) ning tahked osakesed (PM/PN).
 
K. Millal muutuvad kergete tarbesõidukite väärtused?
V. WLTP sertifitseerimine saab kohustuslikuks kõigile kergetele tarbesõidukitele (kategooriad N1 (ii), N1 (iii) ja N2) alates 1. septembrist 2019 ehk üks aasta pärast sõiduautosid.