Autovahetuskuu

Kampaaniatingimused

1. Kampaania korraldab ja viib läbi Amserv Auto AS (edaspidi kampaania Korraldaja), Pärnu mnt 232/1, Tallinn, 11314.

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3. Kampaaniaperiood 01.09 – 30.09

4. Kampaanias osalemiseks tuleb kampaaniaperioodil sooritada uue või kasutatud auto osat Amserv Auto AS-st.

5. Kampaanias ei saa osaleda Amserv Auto ja Amserv Grupi töötajad ning nende pereliikmed.

6. Kampaania Korraldaja loosib septembris 2023 kord nädalas üle Eesti kõigi Amservist uue või kasutatud auto ostjate vahel välja ühe Amservi 200 eurose kinkekaardi. 

7. Võitjatega võetakse personaalselt ühendust peale nädalast loosimist 48 tunni jooksul telefoni või meili teel.

8. Kampaania Korraldaja ei vastuta kampaania võitjale üle antud auhinna kasutamisel tekkinud kahjude eest. Samuti ei vastuta kampaania Korraldaja kampaania võitjale üle antud auhinna kasutamisest kolmandatele isikutele tekitatud kahjude eest.

9. Kampaanias osalemisega loetakse, et kampaanias osaleja nõustub enda isikuandmete töötlemisega kampaania raames. Isikuandmete töötlemisel lähtub kampaania korraldaja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.

10. Korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta auhinnad välja loosimata ja/või võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejaid kodulehe vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.


Võta ühendust või külasta Sulle sobivat Amservi esindust!