Visioon ja väärtused

MEIE VISIOON

  

Meie inimesed hoolitsevad lugupidamisega ühtse perena iga kliendi kui iseenda külalise eest.

MEIE VÄÄRTUSED

1. Oleme hoolivad (CARE)
Meie eesmärk Amservis on pakkuda kliendile sobiv lahendus. Seda tehes võtame iga meie esindust külastavat klienti vastu nagu oma isiklikku külalist ja suhtume temasse lugupidamisega. Hoolime oma kliendi ja oma ettevõtte varast ning kanname hoolt, et lisaks kliendile oleks ka meil endil Amservis hea olla ning töötada. Hoolimine tähendab ka hoolimist meeskonnast - hoolime üksteisest ja oma tööpere liikmetest!

2. Oleme avatud (OPEN)
Suhtleme avatult ja läbipaistavalt. Teeme ettepanekuid ja põhjendame neid, aga oleme valmis arvestama ka teiste ettepanekutega. Toimime põhimõttel, et Amservis on vajalik info kõigile alati kättesaadav.

3. Oleme kogenud (EXPERIENCE)
Oleme oma teenusevaliku ja teadmistepagasiga kliendi jaoks alati olemas. Oleme initsiatiivikad, asjatundlikud ja kogenud eksperdid, kes aitavad leida parimad lahendused, mis ületaksid kliendi ootusi. Samas peame silmas, et välja pakutud lahendused oleksid nutikad ega tekitaks ebamõistlikke kulusid.

4. Oleme ühtne pere (ONE FAMILY)
Hindame ja väärtustame, et iga Amservi töötajat, sest iga töötaja on eriline ja tema panus väga oluline. Peame teineteisest lugu ja oleme sõbralikud, et hoida meeskonnavaimu ja toimida nagu üks pere. Koos ühise eesmärgi nimel tegutsedes oleme tugevad ja edukad. Sealjuures lähtume oma tegevustes alati kogu ettevõtte väärtustest ja huvidest.

5. Toimetame hingestatult ja kirglikult (SPIRIT & PASSION)
Teeme oma tööd pühendunult ja kogu hingega, et leida parimad lahendused ja lahendada tekkinud mured. Oleme valmis tegema vajadusel rohkem kui oodatud või esialgu kokku lepitud ja pingutama, et ületada ootusi ning saavutada parimaid tulemusi.

  

TUNNUSTUSED