Toyota eesmärk on olla keskkonnasäästlikkuse poolest esirinnas kõigis meie äritegevustes

Taaskasutus

Toyota romusõiduki saab tootjale tasuta tagastada, tuues selle meie ametliku romusõidukite käitleja juurde. Nii on tagatud selle keskkonnasõbralik käitlemine vastavalt kehtivale Eesti Vabariigi jäätmekäitlusseadusele. 

Toyota ametlik romusõidukite käitleja on AS Kuusakoski. Infot vastuvõtupunktide kohta saab:

  • Tööpäeviti 08:00 – 16:30
  • Kuusakoski tasuta klienditeeninduse numbrilt: 13660   
  • Internetist Kuusakoski lehelt  

Juhul, kui romusõiduk asub maakonnas, kus puudub Toyota vastuvõtupunkt, saab Kuusakoskilt tellida romusõiduki tasuta äraveo.

Toyota keskkonnaharta

Ühtse keskkonnapoliitika elluviimine

Aluspõhimõtted

I. Anname panuse jätkusuutlikusse 21. sajandi ühiskonda

Andmaks oma panus jätkusuutliku 21. sajandi ühiskonna rajamisse, jälgime igal sammul, et kasv ei tuleks keskkonna arvelt. Ühtlasi püüdleme saasteainete nullemissiooni poole kõigis oma tegevusvaldkondades.

II. Arendame keskkonnatehnoloogiaid

Rakendame kõikvõimalikke olemasolevaid keskkonnatehnoloogiaid ning arendame ja töötame välja uusi, mis aitavad keskkonnal ja majandusel harmooniliselt koos eksisteerida.

III. Algatame vabatahtlikke tegevusi

Arendame vabatahtlikku parendusplaani, mis mitte ainult ei tugineks keskkonnaseadustele ja põhjalikele ennetavatele tegevustele, vaid tegeleks ka globaalse, riikliku ja piirkondliku tasandi keskkonnaküsimustega ning propageeriks keskkonna parendusmeetmete rakendamist igal sammul.

IV. Töötame ühiskonnaga käsikäes

Rajame keskkonnakaitse vallas tihedaid koostöösuhteid väga erinevate inimeste ja organisatsioonidega, sealhulgas valitsuste ja kohalike omavalitsuste ning samuti asjaomaste ettevõtete ja tööstusharudega.

Tegevusjuhised

1. Keskkonnaga tuleb alati arvestada

Püüdleme nullemissiooni poole kõigil etappidel – nii toodete tootmisel, kasutamisel kui ka kasutusest kõrvaldamisel.

  • Arendame ja pakume tipptasemel keskkonnasäästlikke tooteid.
  • Rakendame tootmistegevusi, mille käigus ei teki jäätmeid.
  • Võtame tarvitusele ennetavaid abinõusid.
  • Arendame äritegevust, mis aitab keskkonda parandada.

2. Äripartnerid on partnerid parema keskkonna loomisel

Teeme koostööd asjaomaste ettevõtetega.

3. Ühiskonna liikmena

Võtame ühiskondlikust tegevusest aktiivselt osa.

  • Osaleme taastöötlust soodustava ühiskonna loomisel.
  • Toetame valitsuse keskkonnakaitse põhimõtteid.
  • Panustame keskkonnaga seotud mittetulundustegevustesse.

4. Parema mõistmise poole

Jagame aktiivselt informatsiooni ja edendame keskkonnateadlikkust.

Meie hoolime keskkonnast

Toyota Baltic`u keskkonnapõhimõtete kohta saad lähemalt lugeda siit